Sign In
 

 Video

 
 • VINH DANH BKT NHÂN NGÀY TIÊU CHUẨN THẾ GIỚI 14-10
 • Bộ Khoa học và Công nghệ chú trọng phát triển công nghệ chế biến sau thu hoạch
 • Đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • NSCL Cải thiện môi trường kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành Những lợi ích của doanh nghiệp WEB
 • Tọa đàm Vai trò của Mã số mã vạch trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm
 • Dán tem truy xuất nguồn gốc - Phóng sự cafe sáng VTV3
 • Gỡ nút thắt đối với hàng hóa kiểm tra chuyên ngành
 • CPTPP - Những lưu ý cho doanh nghiệp
 • Kiểm tra chuyên ngành: Chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm
 • Thu hồi, xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn
 • Thư viện video
   

   hình ảnh hoạt động

   
   

   Liên Kết Website

   
   

   nội dung thủ tục hành chính

   
  Tên thủ tục Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu
  Lĩnh vực Lĩnh vực: Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  Nội dung

  a) Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Người nhập khẩu nộp hồ sơ đăng ký miễn kiểm tra chất lượng cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Nếu hồ sơ đầy đ, Chi cục tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đ, Chi cục hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ trong thời gian quy định;

  Bước 2:  Nếu hồ sơ phù hợp, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng;

  Nếu hồ sơ không phù hợp, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng trong đó nêu rõ những nội dung không đạt yêu cầu để người nhập khẩu hoàn thiện hồ sơ gửi lại cho Chi cục;

  Trường hợp người nhập khẩu không hoàn thiện được đầy đủ hồ sơ trong thời gian quy định hoặc kết quả đánh giá sự phù hợp của hàng hóa nhập khẩu không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn bổ sung hồ sơ hoặc kể từ ngày có kết quả đánh giá sự phù hợp, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng.

  Bước 3: Người nhập khẩu đến Chi cục TĐC nhận thông báo kết quả kiểm tra

  b) Cách thức thực hiện:

  Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai hoặc nộp hồ sơ trực tuyến (mức độ 3,4) trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai (Địa chỉ: https//:dichvucong.dongnai.gov.vn) hoặc qua đường bưu điện.

  c) Thành phần, số lượng hồ sơ: (01 bộ) bản sao

  Hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng của người nhập khẩu gồm:

  - Giấy Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu;

  - Bản photo copy Hợp đồng (Contract); Danh mục hàng hóa kèm theo (Packing list);

  - Một hoặc các bản sao ( có chứng thực ) chứng chỉ chất lượng;

  - Các tài liệu khác có liên quan: Bản sao ( có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn ( Bill of Lading); hóa đơn (Invoice); tờ khai hàng hóa nhập khẩu; giấy chứng nhận xuất xứ ( nếu có) ( C/O - Certificate of Origin); ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa; mẫu nhãn hàng nhập khẩu đã được gắn dấu hợp quy và nhãn phụ ( nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định)

  Ghi chú: Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hóa nhóm 2 mang đặc tính mới có khả năng gây mất an toàn mà chưa được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa nhóm 2, lần đầu xuất hiện tại Việt Nam hoặc theo cảnh báo của các tổ chức quốc tế, khu vực, nước ngoài có khả năng gây mất an toàn thì người nhập khẩu phải đăng ký, đồng thời cung cấp các căn cứ chứng minh hàng hóa đó đảm bảo an toàn cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường theo quy định và phải được Bộ Khoa học và Công nghệ chấp nhận đăng ký. 

  d) Thời hạn giải quyết : 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và phù hợp

  e) Cơ quan thực hiện TTHC:

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện : Không

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Cơ quan phối hợp : Không

  f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức  

  g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (Phụ lục I, ban hành kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009)

  h) Phí, lệ phí: Không                                                   

  i) Kết quả của việc thực hiện TTHC

  Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu      

  j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không 

  Căn cứ pháp lý

  - Điều 35, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa của Quốc hội số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007

  - Mục 2, Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa

  - Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 

  - Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007

  Đính kèm tài liệu

  SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI

  CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

  Trụ Sở: BN1-42, đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.
  Tel: 02513.686618   Fax: 0613.823165  Website: www.tdc-dongnai.gov.vn - Email:tbtdongnai@tbtvn.org

  Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Thị Thảo Nguyên - Chi cục trưởng

  Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 12/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông cấp

  Chưa có thông tin